Үйлчилгээ

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ ҮЙЛ ЯВЦ:

“Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” Монгол Улсын хуулийн 5 дугаар зүйлд “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгч” гэж хэнийг үзэх талаар нарийвчлан заасан байдаг бөгөөд улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгч болох нь архивын баримтаар нотлогдсон тохиолдолд Монгол улсын Дээд шүүх, Монгол улсын Ерөнхий прокурорын газар, анхан шатны шүүхүүд цагаатгах эсэхийг эцэслэн шийдвэрлэдэг. Үүнд: Улс төрийн ... Дэлгэрэнгүй...