Цагаатгах ажил

УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТГАХ ПРОЦЕСС:

“Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” Монгол улсын хуулийн 5 дугаар зүйлд “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгч” гэж хэнийг үзэх талаар нарийвчлан заасан байх ба улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгч болох нь архивын баримтаар нотлогдсон тохиолдолд Улсын Дээд Шүүх, Улсын Ерөнхий Прокурорын Газар, Анхан шатны шүүхүүд цагаатгах эсэхийг эцэслэн шийдвэрлэдэг. Үүнд: Улс төрийн хилс хэрэгт ... Дэлгэрэнгүй...