Нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн иргэдийн нэрсийн жагсаалт 2015 оны нэгдүгээр сар

Дор нэр дурдсан иргэд “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны хоёрдугаар сарын 18-ны 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 4 дүгээр заалтын дагуу нөхөх олговор гаргуулах тухай нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн тул мөн тогтоолын 5, 9 дүгээр заалтыг баримтлан нийтэд мэдээлж байна.

1.     Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхэд:

 №

 Нэхэмжлэгчийн  үндсэн захиргаа

Нэхэмжлэгчийн

овог, нэр

Хэлмэгдэгчийн нэр, овог

Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа

Хэлмэгдэгчийн юу болох

1.

УБ СХД

Гончигийн Мөнхөө

Гончиг Цэрэнгийн

Дорнод

хүүхэд

 

         2.   Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн ач дүү, зээ дүү:

 №

Нэхэмжлэгчийн үндсэн захиргаа

Нэхэмжлэгчийн

овог, нэр

Хэлмэгдэгчийн нэр, овог

Хэлмэгдэгчийн үндсэн захиргаа

Хэлмэгдэгчийн юу болох

1.

УБ СХД

Дуламын Түмэнжаргалын итгэмжлэлээр Пагмын Хас

Мөнхөө Чойдогийн

Өвөрхангай

Зээ дүү

  Иргэдийн анхааралд: Нөхөх олговрын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн эдгээр хүмүүсийн нэр дээр нөхөх олговор нэхэмжлэх эрх болон олговрыг хуваах асуудлаар маргаан гарвал энэ тухайгаа маргагч талууд өөрийн харъяалагдах орон нутгийн Цагаатгалын салбар комисст мэдэгдэж, маргаанаа хэлцлийн журмаар, эсвэл анхан шатны шүүхээр шийдвэрлүүлсэн тухайгаа тэмдэглүүлэх нь зүйтэй. Маргаан гараагүй болон маргаанаа шийдвэрлүүлсэн нөхцөлд энэ нэрсийн жагсаалт нийтлэгдсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дараа харъяалах анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлээ өгч шийдвэрлүүлнэ.

 

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

УЛСЫН КОМИСС