Их хядлага – Мартах эрхгүй, давтах эрхгүй. – Баримтат кино.