“УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭГЧДИЙГ ЦАГААТАГАХ,ТЭДЭНД НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ТУХАЙ” Монгол улсын хууль