ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ХУВААРЬ

Өдөр Үдээс өмнө Цайны цаг Үдээс хойш
1 Даваа

8.30-12.00

12.30-13.30

13.30-17.00

2 Мягмар

8.30-12.00

12.30-13.30

13.30-17.00

3 Лхагва

8.30-12.00

12.30-13.30

13.30-17.00

4 Пүрэв                                                                    Дотоод ажилтай
5 Баасан

8.30-12.00

12.30-13.30

13.30-17.00

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах

тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль болон хэлмэгдэгчдийн талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгөх.

 

ЦАУЗБУК-ын Ажлын алба