“Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль”-ийн дагуу 2018 онд цагаатгагдсан иргэдийн мэдээлэл