Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдэд мөнгөн олговор олгох тухай журам