УЛСЫН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА

 

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын Нарийн бичгийн дарга нь Ажлын албаны даргын үүрэгт ажлыг давхар гүйцэтгэдэг ба Ажлын алба нь “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” Монгол улсын хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомжууд болон Улсын  комиссын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, салбар комиссуудын ажлыг уялдуулан зохицуулж, арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэгтэй орон тооны бүтэц болно.

ЦАУЗБУК-ын 1993 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр Ажлын албаны зэрэгцээ Шинжлэх ухааны академийн бүтцэд байсан “Улс төрийн талаар хэлмэгдэгсдийн судалгааны төв”-ийг Улсын комиссын дэргэд шилжүүлэн зохион байгуулалт хийж 2014 оны сүүлч хүртэл ажиллуулж байв. Одоогоор Ажлын алба нь Захиргаа, дүн шинжилгээний албатайгаар үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэн цомхон бүтэц, бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тухай хуулийн хэрэгжилтэд улсын хэмжээнд Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд аймаг, нийслэлийн Салбар комисс, сум хорооны хэмжээнд тухайн Засаг дарга нар хяналт тавин ажиллаж, Улсын комисс нь үйл ажиллагаагаа Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлд тайлагнан ажилладаг билээ.

 

Нарийн бичгийн дарга:
Улсын комиссын анхны нарийн бичгийн даргаар:
1990-1992 онд Улсын Ардын хянан шалгах хорооны нэгдүгээр орлогч дарга; төрийн сайд асан Өлзийхутагийн Ганхуяг;

1992-2009 онд Улсын Бага Хурлын гишүүн асан Нямдолгорын Сампилноров;

2009-2014 онд доктор, профессор Очирын Лхагварэнцэн;

2014 -2016 онд Дэлэгчоймболын Дамбасүрэн

2017-оноос Пүрэвжалын Нарандалай нар ажиллаж байна.


Пүрэвжавын Нарандалай

 

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах
улсын комиссын нарийн бичгийн дарга

 

П.Нарандалай нь Ерөнхий боловсролын сургууль, Техникийн их сургууль, Удирдлагын академи төгссөн, инженер мэргэжилтэй, магистр зэрэгтэй.  1993-2000 онд хувийн хэвшилд ажилласан, 2000-2004 онд Улаанбаатар хотын Улаан загалмай нийгэмлэгийн нарийн бичгийн даргаар, 2005-2014 онд Гаалийн ерөнхий газарт хэлтэс, газрын даргаар, 2014-2016 онд Барилгын политехникийн коллежийн захирлаар ажиллаж байсан, төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллагад ажилласан туршлагатай.
Улсын Их Хурлын дэд дарга, Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05 тоот захирамжаар Пүрэвжалын Нарандалай  Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.

 

Ажлын алба:

Ажлын албаны дарга нь Улсын комиссын нарийн бичгийн дарга байна. Ажлын алба нарийн бичгийн ажлын аппаратад орж, Улсын комиссын өдөр тутмын ажлыг удирдан зохион байгуулах ба “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” хууль, бусад холбогдох тогтоомжууд болон Улсын комиссын хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.