Холбоо барих

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын нягтлан бодогч Т. Алтанцэцэг
Засгийн газрын XI байр,  3  давхар 304 тоот, Утас: 51-267067