Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ, Мэдээлэл

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн дурсгалын өдрийг тохиолдуулан Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ, Улсын Их …

ЦАУЗБУК

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай …

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 4 дүгээр бүлэгт …

Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын урилгаар Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын улс …

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцтай танилцах, …

Монгол Улсын Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын даргын 2022 оны 03 дугаар сарын …