Холбоо барих

Манай хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1 тоот, Засгийн газрын II-р байр

Цахим шуудан

tsauzbuk@gmail.com

Холбоо барих

Захиргаа дүн шинжилгээний албаны дарга:
+976 - 51-263895
Ахлах референт: +976 - 51-265723
Салбар комисс, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн: +976 - 51-265068
Нөхөх олговор, мэдээлэл зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн: +976 - 51-266298
Бичиг хэргийн ажилтан: +976 - 51-265068