Үйл ажиллагааны чиглэл

Дурсгалыг мөнхжүүлэх

Баян-Өлгийн аймгийн Дэлүүн сум Сумын Засаг даргын тамгын газар болон Октябрь-98 нэгдэл хамтран бүтээв. 1988 …

Улс төрийн хилс хэрэг хэлмэгдэгсдийн дурсгалын мөнжүүлсэн хөшөө дурсгалыг цувралаар танилцуулж байна. Хэлмэгдэгсдийн үр хүүхдүүдийн …