Үндсэн хуулийн Цэц маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгсэхгүй болголоо

Мэдээлэл

Үндсэн хуулийн Цэцийн өчигдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1, 13.2.2 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох  зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцээд магадлал гаргалаа. Хуралдааны явцад дээрх маргааныг Үндсэн хуулийн Цэцийн харьяалан шийдвэрлэх маргааны шинжийг агуулаагүй буюу хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, эрх зүйн зөрчил, хийдлийг арилгах, хуулийн заалт хоорондын уялдаа хамаарлыг сайжруулах, хуулийг нэг мөр, зөв хэрэглэхтэй холбоотой асуудал болох нь тогтоогджээ. Тодруулбал, дээрх хуулийн “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдэд олгох нөхөн олговор” гэсэн Гуравдугаар бүлгийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.1, 13.2.2 дахь заалтад заасан нөхөн олговрыг тус хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт заасны дагуу орон сууц аваагүй улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчид олгохоор хуульчилсан нь хууль зүйн ялгаатай ойлголтуудыг өөр хооронд нь адилтган, хураалгасан гэр, орон сууцаа “буцаан авч” хэлмэгдүүлэлтийн үр дагаврыг арилгасныг нөхөн олговор олгосонд тооцох нөхцлийг бүрдүүлжээ. Ийнхүү хуульчилсан нь хууль тогтоогч уг зохицуулалтаар холбогдох этгээдэд нөхөх олговор олгох, эсхүл хэлмэгдүүлэлтийн үр  дагаврыг арилгах зорилгын алиныг агуулсныг тодорхойлох боломжгүй болгосон байна. Улмаар дээрх маргаан бүхий заалтууд нь хуулийн хэм хэмжээ хоорондын зөрчилдөөнийг агуулсан байх тул хууль тогтоогч энэ асуудлыг онцгойлон анхаарч, дээрх зохицуулалтыг нэн даруй боловсронгуй болгох нь зүйтэй гэж Үндсэн хуулийн Цэц үзэж маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэгсэхгүй болгов.

Цагаатгах ажлыг

удирдан зохион байгуулах улсын комисс


ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС © 2019 он

Зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан.